Podpořte nás

Jak nakládáme s vašimi údaji?

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

Jako náš člen, návštěvník webu www.asmuso.cz nebo příjemce novinek, nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Proto jsme správcem.


1. Kdo jsme?

Jsme Asociace mužů sobě z.s. se sídlem Klimentská 1, Praha 1, PSČ: 110 00 IČ: 07519141  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 70982, provozující webové stránky www.asmuso.cz (dále též AMS)

Jak nás kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít kdykoli obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 732 711 760 nebo na e-mail: info@asmuso.cz


2. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Zpracováváme a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k registraci a evidenci Vašeho zájmu o členství a členství v AMS.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost

Jste-li našimi členy, vaše osobní údaje (daňovém dokladu) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vedení statistik

Údaje v dotazníku uvedené v sekci „Citlivé údaje“ okamžitě po zpracování Vaší přihlášky anonymizujeme (již je dále nemůžeme přiřadit k vaší osobě) a dále je zpracováváme jenom anonymizované za účelem statistického zpracování definujícího členskou základnu, což využíváme pouze pro lepší cílení odborných akcí připravovaných pro členskou základnu a pro plnění účelů asociace. Děláme tak v rámci našeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že takto budeme moci lépe hájit zájmy a práva členské základny asociace.

Novinky – zasílání sdělení – newsletterů

Vaše osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení (případně korespondenční adresu) využíváme za účelem vašeho informování o akcích pořádaných asociací.

Jste-li naším členem, děláme tak na základě našeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu trvání Vašeho členství.

Fotografie a video záznamy z našich akcí

V průběhu pořádání našich akcí pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Tyto materiály používáme v rámci zveřejnění informací o konání akce, především na webu, případně v našich propagačních materiálech. K tomuto nám udělujete výslovný souhlas.

Lhůty zpracování

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


4. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, aktuální verzi vašeho prohlížeče a operačního systému, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Jak to udělat a další informace můžete si můžete přečíst v našem prohlášeni o používání Cookies, které naleznete zde (https://www.asmuso.cz/cookies)

 


5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, abychom ochránili vaše osobní údaje proti zneužití, poškozeni nebo zničení, tak jako by byli naše vlastní. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním mají pouze námi pověřené osoby. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.


6. Předání osobních údajů třetím osobám

Většinu ostatních operací s vašimi údaji provádíme sami, ale někdy potřebujeme využít pomoci třetích stran.

Dbáme na to, aby naši dodavatelé zacházeli s osobními údaji se stejnou péčí jako my sami a splňovali zákonné normy v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Podpůrné činnosti

Pro zajištění některých konkrétních podpůrných činností a zejména činností směřujících ke splnění zákonných povinností, využíváme služeb a aplikací specializovaných dodavatelů a zpracovatelů. Vybíráme pečlivě mezi zpracovateli, kteří jsou v souladu s GDPR.

Těmito zpracovateli ve smyslu GDPR jsou poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Locke – Hobbes, a.s. – vedení účetnictví, Stormware – dodavatel systému pro zpracování účetnictví; MailChimp – systém pro zasílání e-mailů; Česká pošta – doručení případných poštovních zásilek na vaši adresu; MasterCard, Visa – partneři provozující platební systémy, a dále ještě poskytovatelé uvedení v našem Prohlášení o používání Cookies.

V případě, že se rozhodneme v budoucnu využívat další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, budeme při jejich výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@asmuso.cz. Na zajištění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu. Dle GDPR na to máme maximálně 1 měsíc, ale budeme se snažit být rychlejší. Vždy vás o provedených úkonech budeme informovat e-mailem.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Na základně vašeho vyzvání vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu omezíme zpracování do doby vyřešení vaší námitky. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z odběru novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. v tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem.

Právo na přenositelnost informací

Dle čl. 20 GDPR máte rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Odvolání souhlasu

Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jste-li náš člen, e-maily s novinkami či službami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.


9. Závěrem

Odesláním žádosti o členství z příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2018. (dnem zápisu do Obchodního restříku a zahájení činnosti).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Podpořte nás